Temel İslam Bilimleri

 


Bölümümüz, Temel İslam Bilimleri alanında çalışmalar yapmak üzere 1993 yılında Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi’nin kuruluşu ile birlikte açılmıştır. Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagatı Bilim ve Kuran'ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim dallarından müteşekkil olan bölümümüzün amaçları arasında şu hususlar yer almaktadır:

İslam dininin en temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnet’in kurucu fonksiyonunu, bu kaynakların dinî ilimlere temel teşkil etme, norm üretme ve aynı zamanda çok geniş boyutlu bir medeniyet tesis etme hususundaki rolünü araştırmaktır. Bunun yanında Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf gibi temel İslami ilimlere ait zengin bilgi ve kültür mirasından istifadeyle genelde dünya üzerindeki tüm insanların, özelde Müslümanların çağdaş dönemde karşılaştıkları teolojik, sosyolojik ve psikolojik sorunlar üzerine araştırmalar yapmak ve bu sorunların çözümüne dair teklifler sunmaktır.

Temel İslam Bilimleri kuruluşundan bu yana akademik kadro olarak gelişme göstermiştir. Bölümümüzün mevcut öğretim elemanlarının özgeçmişleri sol tarafta sunulmuştur.

Prof. Dr. Nasi ASLAN

Bölüm Başkanı