Genel Bilgiler

FAKÜLTEMİZE HOŞ GELDİNİZ


Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kanunen 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. Fakültenin kuruluş kadroları 3 Ekim 1993 tarihinde verilmiştir, 5 Ekim 1993'de Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Fakülte Bölümlerinin açılmasına karar verilmiştir.

İlahiyat Fakültesi ilk öğrencilerini 1994-95 öğretim yılında alarak eğitim ve öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 1998-99 öğretim yılında vermiştir.

Fakültemizin binası 2 blok olarak yaklaşık 6.122 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. Bloklardan biri Çukurova İlahiyat Eğitimini Destekleme ve Gelişme Derneği tarafından yaptırılmıştır.


Akademik Personel Durumu
Fakültenin akademik personel sayısı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Profesör                               14

Doçent                                   7

Dr. Öğr.Üyesi                        10

Öğretim Görevlisi                   7

Yabancı Uyruklu Öğr. Gör.     3

Araştırma Görevlisi                6


EĞİTİM-ÖĞRETİM

 

Temel İslam Bilimleri Bölümü:
Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagati ve Kuran'ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim dallarından oluşmaktadır. Bu bölümlerde Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi de yapılmaktadır.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü:
Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi,  Din Eğitimi ve Dinler Tarihi Anabilim dallarından oluşmaktadır. Bu bölümlerde Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi de yapılmaktadır.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü:

İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Türk Din Musikisi Anabilim dallarından oluşmaktadır. Bu bölümlerde Yüksek Lisans Eğitimi yapılmaktadır.


EĞİTİM ÖĞRETİM OLANAKLARI

Fakülte Kütüphanesi
Ç.Ü. Merkez Kütüphanesi yanı sıra Fakülte, İlahiyat alanıyla ilgili 20.548 civarında kitap bulunduran özel bir kütüphane ve okuma salonuna sahiptir. Ayrıca Türkiye'deki İlahiyat Fakültelerince yayımlanan bilimsel dergiler ile çeşitli kuruluşlarca çıkarılan popüler dergiler de hizmete sunulmaktadır. Kütüphaneden öncelikle öğretim elemanları ve öğrenciler yararlanmakta, başvurulduğunda dışardan gelen okuyuculara da hizmet sunulmaktadır.

Derslikler
Fakültede, derslerin eğitim ve öğretiminde kullanılmak üzere bütün dersliklerimiz teknik donanıma sahiptir. 23 adet derslik bulunmaktadır. 

Konferans Salonu
Fakültede, eğitim öğretime yönelik bilimsel faaliyetlerin yapıldığı 150 kişi kapasiteli bir konferans salonu vardır.