İlahiyat Programı

        Program İçeriği


             Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur.İlahiyat Fakültesi ilk öğrencilerini 1994-95 Eğitim-Öğretim yılında almıştır. Fakültemiz lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim vermektedir. Fakültemizde İlahiyat Lisans Programı yanında İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü de mevcuttur. İlahiyat Fakültesi akademik yapılanma bakımından üç bölümden meydana gelmektedir.

 

Temel İslam Bilimleri Bölümü:Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagati ve Kuran'ı Kerimi Okuma ve Kıraat Anabilim dallarından oluşmaktadır.

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü: Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi Anabilim dallarından oluşmaktadır.

 

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü: İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Türk Din Musikisi Anabilim dallarından oluşmaktadır.

 

Fakültemizde 2001 yılından beri yılda iki sayı olmak üzere Ulusal Hakemli nitelikte Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi yayımlanmaktadır.