Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Hasan KAYIKLIK

Dekan

112

hkayiklik@cu.edu.tr

 

Üyeler

Prof. Dr. Nasi ASLAN

Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı

162

nasiaslan@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Ali KİRMAN

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı 

169

makirman@cu.edu.tr

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK

İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı

133 

nryilmaz@cu.edu.tr

Doç. Dr. Ali HATALMIŞ

Türk İslam Sanatları Tarihi ABD Başkanı

167

ahatalmis@cu.edu.tr

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

İslam Hukuku ABD

135

okorkmaz@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Rifat GEÇİOĞLU

Din Psikolojisi Anabilim Dalı

182

agecioglu@cu.edu.tr