Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan

 

Prof. Dr. Hasan KAYIKLIK

Dekan

112

hkayiklik@cu.edu.tr

 

Üyeler

 

Prof. Dr. Nasi ASLAN Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı 162 nasiaslan@cu.edu.tr
Prof. Dr. A. Münir YILDIRIM Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı 145  myildirim@cu.edu.tr

Prof. Dr. İsmail ŞIK

Kelam Anabilim Dalı Başkanı

128

ismailahmet@cu.edu.tr

Doç. Dr. Sami KILINÇLI

Tefsir ABD Başkanı

166

kilinclisami01@gmail.com

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

İslam Hukuku ABD

135

okorkmaz@cu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ömer SADIKER Kelam Anabilim Dalı 141 osadiker@cu.edu.tr