Öğrenci Temsilciliği

   Yönetmelik 

      https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=34608&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

   Öğrenci Temsilcisi

      Murat DOĞAN