Fakülte Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Hasan Kayıklık

Dekan

112

hkayiklik@cu.edu.tr

 

Üyeler

Prof. Dr. İsmail ŞIK

Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı

202

ismailahmet@cu.edu.tr

Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı

174

fyayaz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Münir YILDIRIM

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı

145

myildirim@cu.edu.tr

Prof. Dr. Nasi ASLAN

İslam Hukuku ABD Başkanı

162

nasiaslan@cu.edu.tr

Prof. Dr. Muhammet YILMAZ

Hadis ABD Başkanı

122

muhyilmaz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK

Türk İslâm Edebiyatı ABD Başkanı

133

nryilmaz@cu.edu.tr

Doç. Dr. Tuğrul YÜRÜK

Din Eğitimi ABD Başkanı

156

tyuruk79@gmail.com

Doç. Dr. Tuna TUNAGÖZ

İslam Felsefesi ABD Başkanı

121

ttunagoz@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul DÖNER

Tefsir ABD

201

 ertugruldoner@hotmail.com