Akreditasyon Komisyonu

Akreditasyon Komisyonu

 

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK

Koordinatör

 133

nryilmaz@cu.edu.tr

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

Üye

158

okorkmaz@cu.edu.tr

Doç. Dr. Ömer SADIKER

Üye

141

osadiker@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nesibe ESEN ATEŞ

Üye

64

nesibesen51@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Aygül DÜZENLİ

Üye

144

aduzenli@cu.edu.tr

Arş. Gör. Ali AKSAÇ

Üye

301

aaksac@cu.edu.tr