Fakülte Komisyonları

 

1. Yatay Geçiş Komisyonu

Doç. Dr. Serkan ÇELİKAN  

Başkan

 128

serkancelikan@hotmail.com

Prof. Dr.  Sami KILINÇLI

Üye

 166

kilinclisami01@gmail.com

Doç. Dr. Tuna TUNAGÖZ

Üye

 121

ttunagoz@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Merve KOYUNCU ALBAYRAK

Üye

 147

koyuncum@cu.edu.tr

 

2. Eğitim Komisyonu

Doç. Dr. Serkan ÇELİKAN

Başkan

128

serkancelikan@hotmail.com

Prof. Dr. Tuğrul YÜRÜK

Üye

156

tyuruk79@gmail.com

Doç. Dr. Aslıhan ATİK

Üye

118

aslihanatik@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BEKEN

Üye

139

ahmtbeken@gmail.com

Eğitim Programlarını ve derslerindeki Bilgi Paketlerinin doğru ve güncel tutulmasını koordine etmek için AKTS Koordinatörü aşağıdaki şekildedir:

 

Prof. Dr. Tuğrul YÜRÜK

AKTS Koordinatörü

 156

tyuruk79@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BEKEN

Üye

139

ahmtbeken@gmail.com

 

3. Farabi Kurum Koordinatörü

Doç. Dr. Mustafa HAYTA

Koordinatör

 177

m-hayta@hotmail.com

 

Üye

 

 

  

4. Erasmus Kurum Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma BOZ ÖZDEMİR

Koordinatör

116 

fatmabozozdemir@gmail.com

 

5. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

Doç. Dr. Ali HATALMIŞ

Koordinatör

167

alihatalmis@hotmail.com

Öğr. Gör. Mehmet Sıddık YEGÜL

Üye

2506/410

 

 

6. Akreditasyon Komisyonu

 

Doç. Dr. Aygül DÜZENLİ

Koordinatör

 144

aduzenli@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ÖZTÜRK KOCABIYIK

Üye

143

nkocabiyik@cu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emine GÖÇER

Üye

302

egocer@cu.edu.tr

Öğr. Gör. Mehmet Sıddık YEGÜL

Üye

208

 

Arş. Gör. Şükran ADIGÜZEL

Üye

161

sadiguzel@cu.edu.tr

Arş. Gör. Ali AKSAÇ

Üye

301

aaksac@cu.edu.tr
Meryem CANYURDU

Üye

195

 
Şule TURAN

Üye

159

 

 

 

7. AR-GE Projelerine İlişkin Komisyon

Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ

Başkan 

174

fyayaz@cu.edu.tr

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

Üye

158

omerkorkmaz111@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Rifat GEÇİOĞLU

Üye

182

agecioglu@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma BOZ ÖZDEMİR

Üye

116

fatmabozozdemir@gmail.com

 

8. Bilimsel Araştırma Projeleri Uzmanlık Grubu

Prof. Dr. A. Münir YILDIRIM

Başkan

145

myildirim@cu.edu.tr

 

9. İç Kontrol Çalışma Grubu

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

Başkan

135

Muzaffer ŞAHBAZ

Fakülte Sekreteri

127

Ruhan ALTUNHİSAR

Şef

199

Meryem CANYURDU

Şef

132

 

 

 

 

10. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Genel Kurulu

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK

Üye

 133

 nryilmaz@cu.edu.tr

 

11. Araştırma Performans İzleme Komisyonu

“InCites Veri Tabanı” üzerinden birim araştırma performansının takibi

Prof. Dr. İsmail ŞIK

Sorumlu

202

 ismailahmet@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi AKBAŞ

  217

hakbas@cu.edu.tr

 

12. Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

 

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. İsmail ŞIK

Başkan

 202

ismailahmet@cu.edu.tr

Prof. Dr. Yusuf GÖKALP

Üye

 173

ygokalp@cu.edu.tr

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

Üye

 158

omerkorkmaz111@gmail.com

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Hasan KAYIKLIK

Başkan

111

hkayiklik@cu.edu.tr

Prof. Dr. Tuğrul YÜRÜK

Üye

 156

  tyuruk79@gmail.com

Doç. Dr. Tuna TUNAGÖZ

Üye

 121

 ttunagoz@cu.edu.tr

 

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK

Başkan

133

nryilmaz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ

Üye

174

fyayaz@cu.edu.tr

Doç. Dr. Aygül DÜZENLİ

Üye

144

aduzenli@cu.edu.tr

  

13. Arapça Hazırlık Sınıfı Komisyonu

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

Başkan 

135

Prof. Dr. Nasi ASLAN

Üye

162

Prof. Dr. Musa ALP

Üye

124

Öğr. Gör. Dr. Mehmet YILMAZ

Üye

2506/406

Öğr. Gör. Metin YANARATEŞ

Üye

2506/408

Öğr. Gör. Dr. Mustafa TOPRAK

Üye

2506/407

 

 

 

 

14.Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Rifat GEÇİOĞLU

Başkan

182

agecioglu@cu.edu.tr

Doç. Dr.  Aslıhan ATİK

Üye

118

aslihanatik@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BEKEN

Üye

139

abeken@cu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emine GÖÇER

Üye

302

egocer@cu.edu.tr

 

15.Tanıtım ve Topluma Hizmet Komisyonu

Doç. Dr. Mustafa HAYTA

Başkan

125

mhayta@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Merve KOYUNCU ALBAYRAK

Üye

147

koyuncum@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi AKBAŞ

Üye

217

hakbas@cu.edu.tr

Fak. Sek. Muzaffer ŞAHBAZ

Üye

127

 

Öğrenci Temsilcisi

Üye

 

 

 

16. Uluslararasılaşma Komisyonu

Doç. Dr. Ali HATALMIŞ

Başkan

167

ahatalmis@cu.edu.tr

Doç. Dr. Ertuğrul DÖNER

Üye

201

edoner@cu.edu.tr

 

17. Denetim ve Sürekli İyileştirme Komisyonu

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

Başkan

158

okorkmaz@cu.edu.tr

Doç. Dr. Fatmanur ALİBEKİROĞLU EREN

Üye

168

falibekiroglu@cu.edu.tr

Doç. Dr. Aygül DÜZENLİ

Üye

144

aduzenli@cu.edu.tr

Dr. Öğrç Üyesi Hamdi AKBAŞ

Üye

217

hakbas@cu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hasan KAYAPINAR

Üye

212

hkayapinar@cu.edu.tr

 

18. Hizmet İçi Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Tuğrul YÜRÜK

Başkan

156

tyuruk@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Merve KOYUNCU ALBAYRAK

Üye

147

koyuncum@cu.edu.tr

Fak.Sek. Muzaffer ŞAHBAZ

Üye

127

 

 

19. Engelsiz Fakülte Komisyonu

Prof. Dr. Münir YILDIRIM

Başkan

145

myildirim@cu.edu.tr

Doç. Dr. Ömer SADIKER

Üye

141

osadiker@cu.edu.tr

Öğr. Gör. Şeyda ATMACA

Üye

 2506/412

 

 

20. Sosyal Faaliyetler Komisyonu

Doç. Dr. Ertuğrul DÖNER

Başkan

201

edoner@cu.edu.tr

Doç. Dr. Fatmanur ALİBEKİROĞLU EREN

Üye

168

falibekiroglu@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Rifat GEÇİOĞLU

Üye

182

agecioglu@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Merve KOYUNCU ALBAYRAK

Üye

147

koyuncum@cu.edu.tr

Arş. Gör. Ali AKSAÇ

Üye

301

aaksac@cu.edu.tr

 

21. İç ve Dış Paydaş Komisyonu

Prof. Dr. Muhammet YILMAZ

Başkan

122

muhyilmaz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Tuğrul YÜRÜK

Üye

156

tyuruk79@gmail.com

Doç. Dr. Serkan ÇELİKAN

Üye

128

serkancelikan@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ali TEMEL

Üye

2506/401

atemel@cu.edu.tr

Öğr. Gör. Mustafa TOKMAK

Üye

2506/403

mtokmak@cu.edu.tr

 

22. Rehberlik ve Danışmanlık Komisyonu

Doç. Dr.  Aslıhan ATİK

Başkan

118

aslihanatik@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma BOZ ÖZDEMİR

Üye

116

fatmabozozdemir@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi AKBAŞ

Üye

217

hakbas@cu.edu.tr

 

 23. Fakülte Dergisi Yayın Kurulu 

 

Prof. Dr. Tuğrul YÜRÜK

Başkan 

156

tyuruk79@gmail.com

Doç. Dr. Tuna TUNAGÖZ

Üye

121

 ttunagoz@cu.edu.tr

Doç. Dr. Fatmanur ALİBEKİROĞLU EREN

Üye

168

falibekiroglu@cu.edu.tr

Doç. Dr.  Aygül DÜZENLİ

Üye

144

aduzenli@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi  Nilüfer KOCABIYIK ÖZTÜRK

 Üye

143

nkocabiyik@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi AKBAŞ

Üye

217

hakbas@cu.edu.tr

 

 24. Ç.Ü. Kalite Komisyonu Üyesi 

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK

133

nryilmaz@cu.edu.tr

 

25. Kalite Komisyonu Kurum Temsilcisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali TEMEL

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD

2506/401

atemel@cu.edu.tr

 

 26. Akademik Birim Kalite Koordinasyon 

 

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

Dekan Yardımcısı 

158

okorkmaz@cu.edu.tr

Fak.Sek. Muzaffer ŞAHBAZ

Fakülte Sekreteri

127

 

Doç. Dr. Mustafa HAYTA

Üye 177 m-hayta@hotmail.com

Doç. Dr. Aygül DÜZENLİ

Üye

144

aduzenli@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi  Nilüfer KOCABIYIK ÖZTÜRK

 Üye

143 nkocabiyik@cu.edu.tr
Murat DOĞAN 

Öğrenci Temsilcisi

   

 

 27. Bölüm Kalite Koordinasyon Kurulları

 

        Temel İslam Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Mustafa HAYTA

Başkan 

125

mhayta@cu.edu.tr

Doç. Dr. Ömer SADIKER

Üye

141

osadiker@cu.edu.tr

Öğr. Gör. Mehmet Sıddık YEGÜL

Üye 2506/410  

Asiye KARKIN

İdari Personel

130

 

 

      İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Doç. Dr. Aygül DÜZENLİ

Başkan 

144

aduzenli@cu.edu.tr

Öğr. Gör. Süleyman TUNA

Üye

137

stuna@cu.edu.tr

Arş. Gör. Şükran ADIGÜZEL

Üye 161 sadiguzel@cu.edu.tr

Meryem CANYURDU

İdari Personel

195

 

Merve ÖZSARI

Öğrenci

 

 

 

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ÖZTÜRK KOCABIYIK

Başkan 

143

nkocabiyik@cu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emine GÖÇER

Üye

302

egocer@cu.edu.tr

Arş. Gör. Ali AKSAÇ

Üye 301 aaksac@cu.edu.tr

Meryem CANYURDU

İdari Personel

195

 

 

 28. Birim Araştırma ve Geliştirme Kurulları (BARGEK) 

 

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

Dekan Yardımcısı, BARGEK Kurul Başkanı

135/158

okorkmaz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Abdullah ÖZBOLAT

Üye

120

 ozbolata@cu.edu.tr

Doç. Dr. Aygül DÜZENLİ

Üye

144

aduzenli@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi  Derviş DOKGÖZ

 Üye

163 nkocabiyik@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet BEKEN

Üye 139 abeken@cu.edu.tr