Fakülte Komisyonları

 

1. Yatay Geçiş Komisyonu

Doç. Dr. Serkan ÇELİKAN  

Başkan

 128

serkancelikan@hotmail.com

Doç. Dr.  Sami KILINÇLI

Üye

 166

kilinclisami01@gmail.com

Doç. Dr. Tuna TUNAGÖZ

Üye

 121

ttunagoz@cu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve KOYUNCU

Üye

 147

koyuncum@cu.edu.tr

 

2. Eğitim Komisyonu

Doç. Dr. Serkan ÇELİKAN

Başkan

128

serkancelikan@hotmail.com

Prof. Dr. Tuğrul YÜRÜK

Üye

156

tyuruk79@gmail.com

Doç. Dr. Aslıhan ATİK

Üye

118

aslihanatik@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BEKEN

Üye

139

ahmtbeken@gmail.com

Eğitim Programlarını ve derslerindeki Bilgi Paketlerinin doğru ve güncel tutulmasını koordine etmek için AKTS Koordinatörü aşağıdaki şekildedir:

 

Prof. Dr. Tuğrul YÜRÜK

AKTS Koordinatörü

 156

tyuruk79@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BEKEN

Üye

139

ahmtbeken@gmail.com

 

3. Farabi Kurum Koordinatörü

Doç. Dr. Mustafa HAYTA

Koordinatör

 177

m-hayta@hotmail.com

 

Üye

 

 

  

4. Erasmus Kurum Koordinatörü

Doç. Dr. Ertuğrul DÖNER

Koordinatör

201 

ertugruldoner@hotmail.com

 

5. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

Doç. Dr. Ali HATALMIŞ

Koordinatör

167

alihatalmis@hotmail.com

Öğr. Gör. Mehmet Sıddık YEGÜL

Üye

2506/410

 

 

6. Akreditasyon Komisyonu

 

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK

Koordinatör

 133

nryilmaz@cu.edu.tr

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

Üye

158

okorkmaz@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nesibe ESEN ATEŞ

Üye

164

nesibesen51@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SADIKER

Üye

141

osadiker@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi  Aygül DÜZENLİ

Üye

144

aduzenli@cu.edu.tr

Arş. Gör. Ali AKSAÇ

Üye

301

aaksac@cu.edu.tr

 

7. Kalite Komisyonu Kurum Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Rifat GEÇİOĞLU

Din Psikolojisi ABD

182

agecioglu@cu.edu.tr

 

8. AR-GE Projelerine İlişkin Komisyon

Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ

Başkan 

174

fyayaz@cu.edu.tr

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

Üye

158

omerkorkmaz111@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Rifat GEÇİOĞLU

Üye

182

agecioglu@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÖZDEMİR

Üye

218

fatmabozozdemir@gmail.com

 

9. Bilimsel Araştırma Projeleri Uzmanlık Grubu

Prof. Dr. A. Münir YILDIRIM

Başkan

145

myildirim@cu.edu.tr

 

10. İç Kontrol Çalışma Grubu

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

Başkan

135

Muzaffer ŞAHBAZ

Fakülte Sekreteri

127

Ruhan ALTUNHİSAR

Şef

199

Meryem CANYURDU

Şef

132

 

 

 

 

11. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Genel Kurulu

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK

Üye

 133

 nryilmaz@cu.edu.tr

 

12. Araştırma Performans İzleme Komisyonu

“InCites Veri Tabanı” üzerinden birim araştırma performansının takibi

Prof. Dr. İsmail ŞIK

Sorumlu

128

 ismailahmet@cu.edu.tr

Arş. Gör. Hamdi AKBAŞ

   

hakbas@cu.edu.tr

 

13. Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

 

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Yusuf GÖKALP

Başkan

 173

ygokalp@cu.edu.tr

Prof. Dr. Sami KILINÇLI

Üye

 166

kilinclisami01@gmail.com

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

Üye

 158

omerkorkmaz111@gmail.com

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Hasan KAYIKLIK

Başkan

111

hkayiklik@cu.edu.tr

Prof. Dr. Tuğrul YÜRÜK

Üye

 156

  tyuruk79@gmail.co

Doç. Dr. Tuna TUNAGÖZ

Üye

 121

 ttunagoz@cu.edu.tr

 

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK

Başkan

133

nryilmaz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ

Üye

174

fyayaz@cu.edu.tr

Doç. Dr. Ali HATALMIŞ

Üye

167

alihatalmis@hotmail.com 

  

14. Arapça Hazırlık Sınıfı Komisyonu

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

Başkan 

135

Prof. Dr. Nasi ASLAN

Üye

162

Prof. Dr. Musa ALP

Üye

124

Öğr. Gör. Dr. Mehmet YILMAZ

Üye

2506/406

Öğr. Gör. Metin YANARATEŞ

Üye

2506/408

Öğr. Gör. Dr. Mustafa TOPRAK

Üye

2506/407

 

 

 

 

15.Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Rifat GEÇİOĞLU

Başkan

182

agecioglu@cu.edu.tr

Doç. Dr.  Aslıhan ATİK

Üye

118

aslihanatik@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BEKEN

Üye

139

abeken@cu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emine GÖÇER

Üye

302

egocer@cu.edu.tr

 

16.Tanıtım ve Topluma Hizmet Komisyonu

Doç. Dr. Mustafa HAYTA

Başkan

177

mhayta@cu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve KOYUNCU

Üye

147

koyuncum@cu.edu.tr

Arş. Gör. Hamdi AKBAŞ

Üye

217

hakbas@cu.edu.tr

Fak. Sek. Muzaffer ŞAHBAZ

Üye

127

 

Öğrenci Temsilcisi

Üye

 

 

 

17. Uluslararasılaşma Komisyonu

Doç. Dr. Ali HATALMIŞ

Başkan

167

ahatalmis@cu.edu.tr

Doç. Dr. Ertuğrul DÖNER

Üye

201

edoner@cu.edu.tr

 

18. Denetim ve Sürekli İyileştirme Komisyonu

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

Başkan

158

okorkmaz@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatmanur ALİBEKİROĞLU EREN

Üye

168

falibekiroglu@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi  Aygül DÜZENLİ

Üye

144

aduzenli@cu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hasan KAYAPINAR

Üye

212

hkayapinar@cu.edu.tr

Arş. Gör. Hamdi AKBAŞ

Üye

217

hakbas@cu.edu.tr

 

19. Hizmet İçi Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Tuğrul YÜRÜK

Başkan

156

tyuruk@cu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve KOYUNCU

Üye

147

koyuncum@cu.edu.tr

Fak.Sek. Muzaffer ŞAHBAZ

Üye

127

 

 

20. Engelsiz Fakülte Komisyonu

Prof. Dr. Münir YILDIRIM

Başkan

145

myildirim@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SADIKER

Üye

141

osadiker@cu.edu.tr

Öğr. Gör. Şeyda ATMACA

Üye

 

 

 

21. Sosyal Faaliyetler Komisyonu

Doç. Dr. Ertuğrul DÖNER

Başkan

201

edoner@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatmanur ALİBEKİROĞLU EREN

Üye

168

falibekiroglu@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Rifat GEÇİOĞLU

Üye

182

agecioglu@cu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Merve KOYUNCU

Üye

147

koyuncum@cu.edu.tr

Arş. Gör. Ali AKSAÇ

Üye

301

aaksac@cu.edu.tr

 

22. İç ve Dış Paydaş Komisyonu

Prof. Dr. Muhammet YILMAZ

Başkan

122

muhyilmaz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Tuğrul YÜRÜK

Üye

156

tyuruk79@gmail.com

Doç. Dr. Serkan ÇELİKAN

Üye

128

serkancelikan@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ali TEMEL

Üye

2506/401

atemel@cu.edu.tr

Öğr. Gör. Mustafa TOKMAK

Üye

2506/403

mtokmak@cu.edu.tr

 

23. Rehberlik ve Danışmanlık Komisyonu

Doç. Dr.  Aslıhan ATİK

Başkan

118

aslihanatik@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÖZDEMİR

Üye

 

fatmabozozdemir@gmail.com

Arş. Gör. Hamdi AKBAŞ

Üye

217

hakbas@cu.edu.tr