Fakülte Komisyonları

1. Yatay Geçiş Komisyonu

Prof. Dr. İsmail ŞIK  

Başkan

 128

ismailahmet@cu.edu.tr

Doç. Dr.  Sami KILINÇLI

Üye

 166

kilinclisami01@gmail.com

Doç. Dr. Tuna TUNAGÖZ

Üye

 121

ttunagoz@cu.edu.tr

Arş. Gör. Merve KOYUNCU

Üye

 147

koyuncum@cu.edu.tr

 

2. Eğitim – Öğretim Programı Hazırlama Komisyonu

Prof. Dr. İsmail ŞIK

Başkan

128

ismailahmet@cu.edu.tr

Doç. Dr. Tuğrul YÜRÜK

Üye

156

tyuruk79@gmail.com

Arş. Gör. Emine GÖÇER

Üye 302 goceree@gmail.com

 

Eğitim Programlarını ve derslerindeki Bilgi Paketlerinin doğru ve güncel tutulmasını koordine etmek için AKTS Koordinatörü aşağıdaki şekildedir:

 

Doç. Dr. Tuğrul YÜRÜK

AKTS Koordinatörü

 156

tyuruk79@gmail.com

Arş. Gör. Ahmet BEKEN

 

139

ahmtbeken@gmail.com

 

3. Farabi Kurum Koordinatörü

Doç. Dr. Mustafa HAYTA

Koordinatör

 177

m-hayta@hotmail.com

Arş. Gör. Ömer FİDANBOY

 

216

ofidanboy@cu.edu.tr

  

4. Erasmus Kurum Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul DÖNER

Koordinatör

201 

ertugruldoner@hotmail.com

   

 

 

 

5. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

Doç. Dr. Ali HATALMIŞ

Koordinatör

167

alihatalmis@hotmail.com

Arş. Gör. İbrahim SİZGEN

 

196

 

 

6. Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK

Koordinatör

 133

nryilmaz@cu.edu.tr

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

Üye

158

okorkmaz@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nesibe ESEN ATEŞ

Üye

 164

nesibesen51@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SADIKER

Üye

141

osadiker@cu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ayşe Ersay YÜKSEL

Üye

 219

aersay@cu.edu.tr

Arş. Gör. Aygül DÜZENLİ

Üye

 144

aduzenli@cu.edu.tr

Arş. Gör. Ali AKSAÇ

Üye

301

aaksac@cu.edu.tr
   

 

 

 

7. Kalite Komisyonu Kurum Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Rifat GEÇİOĞLU

Din Psikolojisi ABD

182

agecioglu@cu.edu.tr

 

8. AR-GE Projelerine İlişkin Komisyon

Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ

Başkan 

174

fyayaz@cu.edu.tr

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

Üye

158

omerkorkmaz111@gmail.com

Arş. Gör. Dr. Ahmet Rifat GEÇİOĞLU

Üye 182 agecioglu@cu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fatma ÖZDEMİR

Üye 218 fatmabozozdemir@gmail.com

 

9. Bilimsel Araştırma Projeleri Uzmanlık Grubu

Prof. Dr. A. Münir YILDIRIM

Başkan

145

myildirim@cu.edu.tr

 

10. İç Kontrol Çalışma Grubu

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

Başkan

135

Muzaffer ŞAHBAZ

Fakülte Sekreteri

127

Ruhan ALTUNHİSAR

Şef

199

Meryem CANYURDU

Şef

132

Ceren ARUSOĞLU

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenii

146-159

Ayşe ATEŞ

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

210

 

11. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Genel Kurulu

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK

Üye

 133

 nryilmaz@cu.edu.tr

 

12. Araştırma Performans İzleme Komisyonu

“InCites Veri Tabanı” üzerinden birim araştırma performansının takibi

Prof. Dr. İsmail ŞIK

Sorumlu

128

 ismailahmet@cu.edu.tr

 

13. Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Nasi ASLAN

Başkan

 162

nasiaslan@cu.edu.tr

Doç. Dr. Sami KILINÇLI

Üye

 166

kilinclisami01@gmail.com

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ

Üye

 158

omerkorkmaz111@gmail.com

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Tuğrul YÜRÜK

Başkan

 156

  tyuruk79@gmail.co

Prof. Dr. Abdullah ÖZBOLAT

Üye

 120

 ozbolata@gmail.com

Doç. Dr. Tuna TUNAGÖZ

Üye

 121

 ttunagoz@cu.edu.tr

 

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK

Başkan

133

nryilmaz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ

Üye

174

fyayaz@cu.edu.tr

Doç. Dr. Ali HATALMIŞ

Üye

167

alihatalmis@hotmail.com 

  

 

14. Arapça Hazırlık Sınıfı Komisyonu

Prof. Dr. İsmail ŞIK

Başkan 

202

Prof. Dr. Nasi ASLAN

Üye

162

Prof. Dr. Musa ALP

Üye

124

Öğr. Gör. Metin YANARATEŞ

Üye

126

Öğr. Gör. Mehmet YILMAZ

Üye

163

Öğr. Gör. Mustafa TOPRAK

Üye 157

Öğr. Gör. Mohammed OUROT

Üye 214