Bilgi Belge

Akademik Personel ile ilgili Bilgi - Belgeler Aşağıdaki Gibidir:

- Akademik Personel Yıllık İzin Formu

- Yurtdışı Yıllık İzin Talebi

 

  

İdarî Personel ile ilgili Bilgi - Belgeler Aşağıdaki Gibidir: 

- İdarî Personel ve İşçi Yıllık İzin Formu