Sayısal Bilgiler

Akademik Personel Durumu


Fakültenin akademik personel sayısı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.


Profesör                               14

Doçent                                   7

Dr. Öğr.Üyesi                       10

Öğretim Görevlisi                   7

Yabancı Uyruklu Öğr. Gör.     3

Araştırma Görevlisi                6

 Öğrenci Durumu

 

Bölüm Adı

      1. Öğretim

      2. Öğretim

Uzaktan Öğretim

Toplam

İlahiyat Bölümü

965

748

-

1713

Toplam

 

 

 

1713