Mantık Anabilim Dalı

Mantık, tanım ve kesin çıkarımın koşullarını, yapılarını ve kazanım yollarını inceler. Öte yandan mantık, tanım ve kesin çıkarım grubuna girmeyen ikincil derecedeki bilgi türlerini de inceler.

Müslüman düşünürlerin miladi 8. yüzyıldan itibaren Aristoteles’in Organon’undan Arapçaya çevrilen metinlerle tanıştıkları mantık, bu düşünürlerce kesin bilginin kriteri, ölçüsü veya terazisi olarak adlandırılmış ve diğer bilimlerde olduğu gibi dini bilimlerin de yöntembilimi haline getirilmiştir. Şeylerin doğru tanımının nasıl yapılabileceği, bilimsel bir önermenin nasıl oluşturulabileceği, farklı akılyürütmeler yanında kesin bilgi veren akılyürütmenin hangi bileşenleri ve şartları içerdiği mantığın araştırma alanı içerisine girer.

Mantık dersini alan öğrencilerden tam, tutarlı ve bilimsel çıkarımlarda bulunabilecekleri ve yine bilimsel olmayan çıkarımları tespit ederek onlardan sakınabilecekleri beklenir.

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ÖZTÜRK KOCABIYIK

Mantık Anabilim Dalı Başkanı