İslam Felsefesi Anabilim Dalı

            İslam Felsefesi, İslam kültür coğrafyasında cereyan etmiş olan varlık, bilgi, değer (ahlak, siyaset) ve bunlarla bağlantılı felsefi düşünceleri sistematik olarak konu edinen bir alandır.

           Bu anabilim dalı felsefi fikir bağlamında yetişen filozofları, bunların ortaya koyduğu düşünceleri, İslam kültürü içinde zuhur eden düşünsel akımları ile bunların günümüze intikal sürecini sistematik olarak ele alır. Bu çerçevede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde olmak üzere İslam Felsefesi Tarihi, İslam Ahlak Felsefesi, Metafizik, İslam Bilim Tarihi gibi alanlarda dersler verilmektedir.

           Bu anabilim dalı İlahiyat fakültesi öğrencilerinin İslam kültürü içinde ortaya çıkmış olan düşünsel hareketleri tanımayı, bunların dünyadaki felsefi hareketler ile İslam dini içindeki yeri ve önemini kavramayı amaçlamaktadır.

Doç. Dr. Tuna TUNAGÖZ
İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı