Felsefe Tarihi Anabilim dalı

 


 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı 1993 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin açılmasıyla birlikte kurulmuştur. Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, 2 bilim dalından oluşan bir çalışma alanıdır. Bu bilim dalları; İlkçağ Felsefesi Bilim Dalı ve Yeniçağ Felsefesi Bilim Dalıdır.

Anabilim dalımızda, öncelikle felsefenin ne olduğu ve nasıl doğduğu sorunu felsefenin tarihi süreç içerisindeki aşamalarıyla incelenmektedir. Felsefenin gelişim süreci, geçmişte neşet ettiği yerden hâlihazırda geldiği nokta, felsefi öğretilerin doğuşu ve farklılaşma süreçleri, felsefe tarihinde öne çıkmış isimler ve bu isimlerin felsefi alandaki görüşleri varlık-bilgi-değer konuları ekseninde araştırılmaktadır.

Felsefe tarihi dersleri, ilahiyat eğitiminde geleneğimizde “hikmet” denilen üst bir bakışın kazandırılmasını amaçlamaktadır. İnsan olmanın ne demek olduğu sorusundan yola çıkarak, bireyin dünya üzerindeki yeri ve bu yerin anlamına dair varoluşsal temel soruları sormakta ve insana sistematik düşünme yoluyla argümantasyon metoduyla fikirlerini düzenleme ve delillendirme imkânını sağlamayı amaçlamaktadır. “Felsefe yapmak”, felsefe tarihini bilmekle mümkün olmaktadır. Felsefe Tarihi öğretimi, insanlık tarihinde düşünüşün boyutlarını ve bunun farklı kuşaklara aktarılmasını, insanlığın zihinsel birikiminin izinin sürülmesinin kazandırılmasında rol oynamaktadır.

Anabilim Dalımız; akademik faaliyetlerini nitelikli biçimde devam ettirmeyi, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak felsefe ve din bilimleri içerisinde lisansüstü eğitimi vermeyi sürdürmeyi ve anabilim dalımızdaki öğretim üyelerinin akademik ilerlemelerini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Dr. Öğr. Üyesi Merve KOYUNCU ALBAYRAK

Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı