Din Sosyolojisi Anabilim Dalı

 


Din Sosyolojisi, dinin toplumdaki yansımalarıyla bağlantılı olarak toplumsal davranışın oluşumu ve etkileriyle ilgilenen bir disiplindir. İnsanların din kaynaklı sosyal davranışları din sosyolojisinin objesidir. Bu yönüyle din, sosyal bir fenomen olduğu sürece din sosyologlarının ilgi alanına girer. Din sosyolojisi, sosyal fenomen olarak dini olayları ele almak suretiyle, dinin toplumsal yönünü, din ve toplumun, toplumsal olguların karşılıklı etkileşimini ve dini grupları incelemek ve böylece dinin toplum hayatındaki yeri ve önemini tespit etmeye çalışır.

Anabilim dalında “Sosyolojiye Giriş”, “Din Sosyolojisi”, “Sosyal Bilimler Metodolojisi” ve “Kültür ve Din” gibi dersler yer almaktadır. Din Sosyolojisi Ana Bilim dalında yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır.

Prof. Dr. Abdullah ÖZBOLAT
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı