Din Eğitimi Anabilim Dalı

 


Din Eğitimi Anabilim Dalı, din eğitimi ve öğretimi ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunmak amacıyla 1993 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü bünyesinde kurulmuştur. Anabilim Dalının temel amacı; din eğitimi ve öğretimi faaliyetlerinin teorik temellerini zenginleştirmektir. Bu doğrultuda Anabilim Dalının araştırma alanına bugünü, dünü ve yarınıyla örgün ve yaygın din eğitimi alanlarında yapılan faaliyetler girmektedir. İlahiyat Fakültesinde İlahiyat Lisans ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi programlarında öğrenim gören öğrenciler, Din Eğitimi Anabilim Dalında görev yapan öğretim elemanları tarafından verilen dersler aracılığıyla din eğitimi tarihi, örgün ve yaygın din eğitimi vb. alanlarla ile ilgili bilgi ve becerilere sahibi olabilmektedir. Din Eğitimi Anabilim Dalı ayrıca öğrencilerin din görevliliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenliği gibi görevlere bilgi ve beceri açısından hazırlanmaları aşamasına da çeşitli dersler aracılığıyla katkılar sağlamaktadır. Bu çerçevede Din Eğitimi Anabilim Dalı İlahiyat Fakültesi içerisinde önemli bir misyonu üstlenmektedir.

Din Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları, İlahiyat Fakültesinde yer alan lisans programlarına yürüttükleri Din Eğitimi, İslam Eğitim Tarihi, Yaygın Din Eğitiminde Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Özel Öğretim Yöntemleri, Kültürlerarası Din ve Ahlak Öğretimi, Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi gibi dersler ile önemli katkılar sağlamaktadır. Din Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarınca lisans programlarında verilen derslerin yanı sıra lisansüstü eğitim ve öğretim kapsamında yüksek lisansta; İlk Dönemlerde İslam Eğitim Tarihi, Din Eğitiminin Uygulama Alanları, Din Eğitiminin Problemleri, İslami Türk Eğitim Tarihi, Türk Eğitim Tarihi Belgeleri gibi dersler, doktorada; Kültürlerarası Din Eğitimi, Din Eğitiminin Temelleri, Din Eğitimi Tarihi Kaynak Metinleri, Din Eğitimi Kurumları Tarihi gibi dersler yürütülmektedir.

Din Eğitimi Anabilim Dalına akademik açıdan nitelikli öğretim elemanları kazandırmak, örgün ve yaygın din eğitimi alanının teorisine ve pratiğine akademik çalışmalarla katkılarını daha üst seviyelere çıkarmak Anabilim Dalının temel hedefleri arasındadır.

Prof. Dr. Tuğrul YÜRÜK
Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı