Sayısal Bilgiler

Akademik Personel Durumu
Fakültenin akademik personel sayısı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Profesör                               11

Doçent                                   7

Dr. Öğr.Üyesi                         9

Öğretim Görevlisi                   7

Yabancı Uyruklu Öğr. Gör.     5

Araştırma Görevlisi              10

 

 Öğrenci Durumu

Bölüm Adı

I.       Öğretim

II.    Öğretim

Uzaktan Öğretim

Toplam

İlahiyat Bölümü

965

748

-

1713

Toplam

 

 

 

1713