Kurumsal Değerler

Temel Değerlerimiz

 

Bilimin Evrenselliği

Akademik Özgürlük

Yönetişim

Sürekli Gelişim

Kurumsal Şeffaflık

Paydaşlarla İş birliği

Değerler Eğitimi